Bộ chuyển đổi quang điện Cablexa 10/100M 1 sợi (ảnh 1)
Bộ chuyển đổi quang điện Cablexa 10/100M 2 sợi (ảnh 1)
Bộ chuyển đổi quang điện Cablexa 10/100M 2 sợi (ảnh 2)